Ochranná mágia, Ľúbostná mágia, Tarot...

Biela mágia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich zasvätených priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie, ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky.

Či si myslíš, že to dokážeš, alebo si myslíš, že to nedokážeš, v oboch prípadoch máš pravdu. Henry Ford

© 2011 2020 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Skúsenosti I Magierin Damona