4 anjeli

Ochranná meditácia

4 anjeli

Pokiaľ sme vo vnútornej rovnováhe, v láske a v dôvere, negatívne sily nám nemôžu ublížiť. Systém to vie a bude sa preto snažiť podrobiť nás rôznym negatívnym myšlienkovým prúdom, ako sú strach, egoizmus a chamtivosť. Dôležité je pochopiť, ako negativita funguje a ako sa proti nej chrániť a v tom nám samozrejme pomáhajú aj anjeli.

Nájdi si pokojné miesto, kde môžeš nerušene meditovať približne 24 minút. Nastav si mobilný telefón na režim lietadlo alebo na tichý režim. Pohodlne si sadni, ľahni alebo sa postav a sústreď sa najskôr na svoj dych. Najskôr iba pozoruj, ako tvoje telo dýcha: ľahko a bez námahy. Pri nádychu si predstavuj, ako do teba prúdi svetlo a energia a pri výdychu z teba odchádza všetko zlé, všetky negatívne vibrácie. Pri nádychu vdychuješ do seba božskú lásku. Strach a napätie jednoducho opäť vydychuješ. Vždy, keď ťa vyrušia nejaké myšlienky, vráť sa so svojou pozornosťou naspäť k svojmu dychu. Dýchaš úplne ľahko a bez námahy. S každým slovom, ktoré poviem, sa ponáraš do svojho podvedomia stále hlbšie a hlbšie. Ty si láska, vďačnosť a dôvera. Nádych: Láska. Výdych: Vďačnosť.

Teraz si predstav, že sa nadychuješ nielen nosom, ale aj rukami. Predstav si, ako s každým nádychom prúdi energia cez tvoje ruky do tvojho tela ako voda. Táto vodná energia prúdi bez námahy cez ramená do tvojho vnútorného tela a steká dole do tvojho podbruška. Hromadí sa ďalej v podbrušku, potom pomaly stúpa cez chrbticu do stredu tvojho mozgu.

Ochranná meditácia

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Skúsenosti

Nádych: Voda-prána-energia prúdi cez naše ruky do tela a hromadí sa v spodnej časti brucha. Výdych: Energia stúpa cez chrbticu do stredu nášho mozgu. Veľmi, veľmi dobre.

Nádych: Voda-prána-energia prechádza cez naše ruky do nášho tela a hromadí sa v spodnej časti brucha. Výdych: Energia stúpa cez chrbticu do stredu nášho mozgu.

Medituj približne 1 minútu.

Biela mágia Logo

Teraz si predstav, že energia zo šuškovitého telieska, epifýzy, inak nazývanej tretie oko, ktoré je uprostred hlavy, prúdi cez tvoj pravý spánok do pravého ucha na pravej strane. Tu sa približne pol metra od tela nachádza naša ohnivá bytosť, ktorá bola v rôznych šamanských alebo spirituálnych tradíciách zobrazovaná ako tiger, leopard alebo býk. Je to hrejivý energetický vír. Vnútorný hlas ohňa sa automaticky pýta: „Zvýši daná vec alebo človek môj status alebo mi pomôže dosiahnuť moje ciele? Pomôže mi stať sa výkonnejším, vplyvnejším, silnejším?“

Prirodzenou emóciou ohňa je „hnev”. Sama o sebe je táto emócia prirodzená a pozitívna, pretože nám pomáha vedieť povedať aj „nie“ a ísť svojou vlastnou cestou. Hnev možno využiť ako impulz na to, aby sme konsekventne veci vyriešili, vydali sme sa novou cestou, opustili sme svoju komfortnú zónu a odvážili sa ďalej rozvíjať.

Ak sa tento hnev nekanalizuje správne, tak sa z neho stáva „zúrivosť”. To je negatívna emócia. Kvôli tejto emócii ľudia robia veci, ktoré potom neskôr ľutujú a ktoré vedú k deštrukcii.

Keď sa to stane, tak sa toto energetické centrum točí proti smeru hodinových ručičiek. Toto centrum sa otáča proti smeru hodinových ručičiek, keď sa kvôli agresii necháme ovládať strachom. Keď k tomu dôjde, môžu z nás energetickí upíri odčerpávať energiu-pránu. Systém sa nám snaží vsugerovať, že musíme bojovať proti sebe.

Ak sa o to toto niečo alebo niekto pokúsi, prosím, zostaň v pokoji, v láske, v rovnováhe a v dôvere. Boh má riešenie na každú situáciu. Ak práve teraz nevidíme riešenie, znamená to len to, že naše ego nevidí riešenie a nie to, že riešenie neexistuje! Zostaň skromný a choď svojou pozornosťou k energetickému centru ohňa a predstav si, ako sa tento energetický vír točí v smere hodinových ručičiek. Následne sa bude toto energetické centrum tiež točiť v smere hodinových ručičiek. Všetci sme jedno! Všetkého je dostatok. Zostaň v dôvere,v láske a vďačnosti. V tomto centre môžeš získať informácie o tom, ako môžeš pozitívne získavať a zhromažďovať energiu.

Predstav si červený pentagram na pravej strane a vo svojom vnútri si povedz: Archanjel Rafael volám ťa a ďakujem ti za tvoju energiu a ochranu.

Medituj približne 2 minúty.


Nádych: Voda-prána-energia prúdi cez naše ruky do nášho tela a hromadí sa v spodnej časti brucha. Výdych: Energia stúpa cez chrbticu do stredu nášho mozgu.

Teraz si predstav, že energia zo šuškovitého telieska, epifýzy, inak nazývanej tretie oko, ktoré je uprostred tvojej hlavy, prúdi cez ľavý spánok, cez tvoje ľavé ucho, na ľavú stranu od teba. Na tomto mieste sa približne pol metra od tvojho tela nachádza naša zemská bytosť, ktorá bola v rôznych šamanských alebo spirituálnych tradíciách zobrazovaná ako drak, had alebo vlk. Je to chladivý energetický vír.

Vnútorný hlas zeme sa automaticky pýta: „Dá mi daný človek alebo vec istotu alebo spustí u mňa stres a strach? Je to bezpečné a spoľahlivé? Je to kvalitné? Sú tu garancie?“

Primárnou emóciou zeme je „strach“, ktorý je do istej miery v poriadku. Strach nás učí, aby sme boli opatrní, pozorní, premysleli sme si veci. To je náš vnútorný hlas, ktorému ide o stabilitu, spoľahlivosť a vernosť. Ale je možné to nájsť len v Bohu. Všetko materiálne pominie.

Ak sa strach nekanalizuje správne, tak prechádza do „paniky”. To je negatívna emócia. Kvôli tejto emócii ľudia robia veci, ktoré potom neskôr ľutujú a ktoré vedú k deštrukcii. Keď sa to stane, tak sa dané energetické centrum točí proti smeru hodinových ručičiek.

Toto centrum sa otáča proti smeru hodinových ručičiek, keď sa kvôli vyhľadávaniu chýb inými ľuďmi dostaneme do neistoty, beznádeje a zúfalstva. Keď k tomu dôjde, môžu z nás energetickí upíri odčerpávať energiu-pránu. Systém sa nám snaží vsugerovať, že tu nie je dostatok a že musíme medzi sebou nemilosrdne súťažiť a mali by sme konať bez ohľadu na iných.

Ak sa o to toto niečo alebo niekto pokúsi, prosím, zostaň v pokoji, v láske, v rovnováhe a v dôvere. Je tu dostatok všetkého pre každého. Sme večné duše. Sme nesmrteľné božské bytosti, svetlo a múdrosť.

Ochranná meditácia: 4 anjeli

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Skúsenosti

Zostaň skromný a choď svojou pozornosťou k svojmu ľavému energetickému centru a predstav si, ako sa otáča v smere hodinových ručičiek. Tak sa bude toto energetické centrum tiež točiť v smere hodinových ručičiek. Matéria pramení z duše a inteligencie! Matéria je tu pre náš duchovný rozvoj a sama nemá v sebe žiadny život ani radosť. Zostaň v dôvere, v láske a vďačnosti. Môžeš tu získať informácie o celej matérii.

Predstav si zelený pentagram na ľavej strane a vo svojom vnútri si povedz: Archanjel Uriel volám ťa a ďakujem ti za tvoju energiu a ochranu.

Medituj približne 2 minúty.


Nádych: Voda-prána-energia prúdi cez naše ruky do tela a hromadí sa v spodnej časti brucha. Výdych: Energia stúpa cez chrbticu do stredu nášho mozgu.

Teraz si predstav, že energia zo šuškovitého telieska, epifýzy, inak nazývanej tretie oko, ktoré je uprostred hlavy prúdi cez tvoju zadnú časť hlavy dozadu poza tvoj chrbát. Tu sa približne pol metra od tvojho tela nachádza naša vodná bytosť, ktorá bola v rôznych šamanských alebo spirituálnych tradíciách zobrazovaná ako delfín, korytnačka alebo slon. Tento vnútorný hlas vody sa automaticky pýta: „Bude sa daný človek alebo vec o mňa starať? Môžem danému človeku dôverovať alebo ma ten človek nechá osamote/opustí ma, keď ho budem potrebovať? Je daná vec alebo človek jednoduchý?“

Hlavnými emóciami vody sú “smútok, zármutok, bolesť“. Sú to prirodzené emócie. Žiaľ nám pomáha rozlúčiť sa s vecami alebo ľuďmi. Ak si dovolíme rozlúčenie, žiaľ rýchlo pominie.

Ak sa smútok, zármutok alebo bolesť nekanalizujú správne, tak prechádzajú do „depresie" alebo „beznádeje". To je negatívna emócia. Kvôli tejto emócii ľudia robia veci, ktoré potom neskôr ľutujú a ktoré vedú k deštrukcii. Keď sa to stane, tak sa toto energetické centrum točí proti smeru hodinových ručičiek.

Točí sa proti smeru hodinových ručičiek, keď máme kvôli výčitkám iných ľudí pocity viny. Keď k tomu dôjde, môžu z nás energetickí upíri odčerpávať pránu-energiu. Systém sa nám snaží vsugerovať, že sme obete. Že ostatní sa o nás nestarajú. Nachádza sa tu aj naše telo bolesti, ktoré môže byť aktivované krivdou, nespravodlivosťou, psychickou alebo fyzickou bolesťou.

Ak sa o to toto niečo alebo niekto pokúsi, prosím, zostaň v pokoji, v láske, v rovnováhe a v dôvere. Sme večné duše, ktoré prechádzajú z jedného života do druhého. Sme nesmrteľné božské bytosti, svetlo a múdrosť. Sme neustále so všetkými prepojení. Zostaň v dôvere a choď svojou pozornosťou k svojmu zadnému energetickému centru. Predstav si, ako sa točí v smere hodinových ručičiek. Tak sa bude toto energetické centrum otáčať v smere hodinových ručičiek. V ňom sa nachádzajú všetky naše spomienky. Nielen z tohto, ale aj z našich minulých životov. Na to, aby sme dokázali tieto spomienky správne spracovať, je dôležité odpustiť sebe aj ostatným, aby sa neaktivovalo telo bolesti. Nikdy nie sme sami! Všetko sa počíta. Praj všetko, nepotrebuješ nič!

Predstav si modrý pentagram na zadnej strane a vo svojom vnútri si povedz: Archanjel Gabriel volám ťa a ďakujem ti za tvoju energiu a ochranu.

Medituj približne 2 minúty.


Nádych: Voda-prána-energia prúdi cez naše ruky do tela a hromadí sa v spodnej časti brucha. Výdych: Energia stúpa cez chrbticu do stredu nášho mozgu.

Teraz si predstav, že energia zo šuškovitého telieska, epifýzy, inak nazývanej tretie oko, ktoré je uprostred hlavy prúdi cez tvoje čelo dopredu. Tu sa približne pol metra od tvojho tela nachádza naša vzdušná bytosť, ktorá bola v rôznych šamanských alebo spirituálnych tradíciách zobrazovaná ako jednorožec, sokol alebo fénix.

Tento vnútorný hlas vzduchu sa automaticky pýta: „Prinesie mi daná vec alebo človek nové poznatky, vedomosti alebo to bude nuda? Prinesie mi to niečo nové? Pomôže mi daný človek alebo vec vystúpiť z davu, byť jedinečným?"

Prirodzenou emóciou vzduchu je “závisť”. Táto emócia je sama o sebe prirodzená a pozitívna, pretože nám pomáha trúfať si a začať s vecami, ktoré už zvládli aj iní. Je to hlas, ktorý nám hovorí: „Keď to on/ona dokázali, tak to dokážeš tiež!“. Závisť môžeme teda využiť ako impulz na to, aby sme opustili svoju komfortnú zónu a odvážili sme sa ďalej sa rozvíjať.

Ak sa závisť neusmerňuje správne, tak prechádza do „žiarlivosti". To je negatívna emócia. Kvôli tejto emócii ľudia robia veci, ktoré potom neskôr ľutujú a ktoré vedú k deštrukcii.

Keď sa to stane, tak sa toto energetické centrum točí proti smeru hodinových ručičiek. Proti smeru hodinových ručičiek sa otáča vtedy, keď sa necháme zastrašiť. Keď k tomu dôjde, môžu z nás energetickí upíri odčerpávať pránu-energiu. Systém sa nám snaží vsugerovať, že sme neschopní, menejcenní alebo hlúpi. Toto centrum si blokujeme, keď predstierame nedostupnosť a hranú nesmelosť.

Ak sa o niečo také niekto pokúsi, prosím, zostaň v pokoji, v láske, v rovnováhe a v dôvere. Všetko je dočasné! Zmeny pozitívne využiješ, keď zostaneš v rovnováhe a budeš otvorený novým možnostiam. Predstav si, ako sa tento energetický vír točí v smere hodinových ručičiek. Tak sa bude toto energetické centrum tiež točiť v smere hodinových ručičiek.

Vďaka chybám sa učíme. Dieťa musí 200000-krát padnúť, kým sa naučí chodiť. Investuj do vedomostí a ďalej sa vzdelávaj! Investícia do svojich vlastných vedomostí je tou najlepšou investíciou. Dôveruj si! Prostredníctvom vedomostí sa viera človeka pretvára na istotu. Zostaň v dôvere, v láske a vďačnosti. V tomto centre môžete získať informácie o tom, ako bude vyzerať možná budúcnosť a čo musíme urobiť na to, aby sme dosiahli želané výsledky a správne sme využili príležitosti v budúcnosti.

Predstav si žltý pentagram, ako sa objavuje pred tebou a vo svojom vnútri si povedz: Archanjel Michael volám ťa a ďakujem ti za tvoju energiu a ochranu.

Medituj približne 2 minúty.


Nádych: Voda-prána-energia prúdi cez naše ruky do tela a hromadí sa v spodnej časti brucha. Výdych: Energia stúpa cez chrbticu do slnečnej pletene.

Predstav si, ako v slnečnej pleteni rastie biely lotosový kvet. Vyživuj tento kvet energiou lásky. Predstavuj si, ako lotosový kvet rastie stále ďalej a svojimi lotosovými lístkami obaľuje celé tvoje telo. Vyživuj tento kvet energiou lásky aj v každodennom živote. Lotosový kvet, ako aj archanjeli ťa budú chrániť celý deň aj noc.

Pomaly prehĺb svoj dych. Keď poviem „tri“, budeš opäť úplne prebudený a plný sily a pokoja pre nadchádzajúce životné výzvy.

1. Zhlboka sa nadýchni nosom a vydýchni ústami.
2. Vráť sa svojou pozornosťou naspäť k svojmu telu.
3. Zhlboka sa nadýchni nosom a vydýchni ústami. Otvor oči a užívaj si prítomný okamih.

Koniec meditácie.

Viac zaujímavých meditácií nájdete v knihe AllatRa.


Meditácia .MP3

Prvé meditácieMeditácia pre začiatočníkov aj pokročilých .mp3 je dlhá 17 minút a je vhodná najmä pre prvé meditácie.

Na začiatku je meditatívna gitara s úvodom, ktorý vysvetľuje, čo je to meditácia. Potom nasleduje druhá časť s ďalším gitarovým sprievodom s afirmáciami.

Afirmácie sú myšlienkové vzorce, prostredníctvom ktorých vytvárame naše každodenné pozitívne prežitky a upevňujeme nové pozitívne myšlienkové vzorce.

Potom nasleduje hlboká relaxácia s kolážou rôznych zvukov prírody... Užite si to! A krásne meditácie.

„Život človeka je to, čo z neho urobia jeho myšlienky.“

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu. Naučiť sa meditovať je veľmi ľahké. Nechajte sa len viesť.

V tejto meditácii je obsiahnutých 30 rokov našich skúseností s meditáciami, hypnózou a tranzom!

Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

Cítiš sa frustrovane, bez motivácie, bez energie alebo si pred syndrómom vyhorenia? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorému sa nevedome poddávame. Vďaka našim mnohým meditačným seminárom Ti môžeme pomôcť žiť svoj život v radosti, rovnováhe a harmónii so sebou samým.

Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Biela mágia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich zasvätených priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie, ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky.

Či si myslíš, že to dokážeš, alebo si myslíš, že to nedokážeš, v oboch prípadoch máš pravdu. Henry Ford

© 2011 2021 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Skúsenosti I Magierin Damona