Rituály & Obrady

Rituál pre kontakt s dušou mŕtveho

Rituál na komunikáciu so zosnulým

Kontakt s druhým svetomTarot: Mesiac
Cieľ:
Získať odpovede, poznanie či múdrosť od mŕtvej duše.

Čas rituálu:
Najvhodnejší je ubúdajúci mesiac po Splne. Aktívne sú také sily energií, ktoré sú ideálne na vojdenie do seba, do svojho vnútra. Takže máme čas až do Novu robiť každý deň večer pred spaním tento rituál.

Čo potrebujeme:
- 1 tmavomodrú sviečku (reprezentuje druhý svet)
- Tarotovú kartu Mesiac (táto karta symbolizuje našu túžbu stretnúť sa s druhou stranou)
- Kúsok papiera a notes s perom
- Osobnú vec zosnulého alebo jeho fotografiu.

Inštrukcie pre rituál:
1) Začíname večer pred spaním. Urobíme okolo seba magický kruh.
Zapálime modrú sviečku, pomodlíme sa 3 x Otčenáš, a povieme mantry k Buschidovi.
2) Na papier napíšeme, čo si želáme vedieť. (Napr. Chceme kontakt s mŕtvym vo sne.)
3) Povieme: “V mene všeprenikajúcej sily Božej lásky, volám ťa XY, prídi sa so mnou porozprávať do sna.”
4) Pod sviečku dáme papierik so svojim želaním a osobnú vec mŕtveho. Chvíľu ešte meditujeme.
5) Potom ideme spať. Pred spaním zahasíme sviečku. Ráno, keď sa zobudíme, si bez toho, aby sme vstali, zapíšeme, čo sa nám snívalo.
6) Toto robíme každý deň počas 2 týždňov, alebo aj kratšie, keď kontakt a sen príde skôr.
7) Po približne 2 týždňoch si uctíme pamiatku XY a s láskou ho necháme odísť do svetla. Viac ho už nevoláme, aby zbytočne netrpel a aby našiel pokoj a liečenie svojej Duše!