Rituály & Obrady

Rituál pre získanie nových schopností

Schopnosť čarovať / moc kúziel

prebudiť nové schopnosti


Rituál pre získanie nových schopností
Cieľ:
Dosiahnuť nové schopnosti. Získajte napríklad schopnosť stať sa dokonalým rečníkom, byť schopný presvedčiť ľudí, aby spolupracovali...

Čo je za tým:
Naše myšlienky sú energia. A táto energia, ak je veľmi skoncentrovaná, môže získať vlastné vedomie. Týmto spôsobom na nefyzickej úrovni prebývajú entity, ktoré majú určité vedomie a schopnosti. Základnou myšlienkou kúzla je spojenie sa s týmito silami, ktoré sú zosobnením toho, čo chcete získať. A tu je poznanie ako na to.

Najvhodnejší čas:
Pribúdajúci Mesiac. V tomto prípade je najlepšie začať v prvý deň po Nove. Pokračujeme až do Splnu.

Pokyny k rituálu:
1. Kúpte si knihu o komunikačných schopnostiach rečníkov, alebo vyhľadajte video s touto témou na internete. Začnite čítať, alebo sledovať video (každý deň až do Splnu).
2. Napíšte si na papier vlastnosti dokonalého rečníka (napríklad: vie, čo má povedať; alebo: ľudia ho radi počúvajú, lebo má príjemný a príťažlivý hlas, a pod.). Do zoznamu môžete každý deň pridať nový poznatok, ktorý vás napadne. Najdôležitejšou vecou je urobiť to každý deň.
3. V prvú stredu budete robiť prvý rituál. Urobíte si okolo seba magický kruh, a vyčistíte jeho vnútro. Potom si poviete 3 x Otčenáš alebo inú svoju osvedčenú modlitbu. A teraz pozvite do svojho kruhu dokonalého rečníka. Oslovte ho, a povedzte mu: „Príď ku mne, Ty, kto si tým dokonalým rečníkom. Ty, kto vieš, čo povedať. Ty, koho ľudia radi počúvajú. Ty čo máš príjemný hlas plný sily... atď.“ Potom povedzte: „Prosím, príď a nauč ma, ako byť dokonalým rečníkom.“ A hneď za tým, až z hĺbky svojho srdca povedzte, čo by ste chceli vedieť.
4. Vyskúšajte počúvať, či niečo počujete – nejaký zvuk, alebo či cítite niekoho v priestore pri sebe. Následne meditujte. Potom nechajte nech sa vo vás sám objaví symbol, ktorý bude vyjadrením pre dokonalého rečníka. Nakreslite ho na papier. Potom, keď pocítite, že stačilo, zrušte ochranný kruh. Zabudnite na všetko čo ste robili a venujte sa svojim bežným činnostiam.
5. Ďalej pokračujte s čítaním a učením sa o komunikačných schopnostiach rečníkov každý deň, pokým nepríde Spln. V ten deň zopakujte všetko podľa bodu 3. Potom si predstavujte, že znalosť dokonalého rečníka vstúpila do vás (jednoducho, ako keď sa načítava nejaký súbor v počítači). Povedzte si: „Teraz som dokonalý rečník. Viem, čo povedať. Druhí ľudia ma radi počúvajú. Mám atraktívny hlas, atď.“
6. Skúste pozorovať, čo sa deje vo vašom vnútri. Meditujte. Potom dýchnite na ten symbol, ktorý ste vytvorili. Vložte do toho všetky poznatky o tejto náuke. Poďakujte dokonalému rečníkovi, ktorý prišiel a pomohol vám a nechajte ho ísť. Zrušte ochranný kruh, zabudnite na všetko a pokračujte vo svojich bežných činnostiach.

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky