Ochranná mágia, Ľúbostná mágia, Tarot...

Nejde o to, čo sa stane, ale o to, ako na to budeme reagovať!

Nejde o to, čo sa stane, ale o to, ako na to budeme reagovať!

Tento príbeh hovorí, že nejde o to, čo sa nám stalo, ale o to, ako to vnímame.
Príbeh je o jednom vedcovi z Ameriky, ktorý sa zameriaval na špeciálne prípady vrážd a pri jednom prípade sa znovu snažil porozumieť tomu, prečo sa z tohto človeka stal vrah. Preto sa tento vedec potom rozprával s väzňom, ktorý spáchal niekoľko vrážd. Väzeň mu rozprával o jeho detstve, o tom, že jeho mama skoro zomrela. Otec bol takmer stále opitý a vždy ho len bil.
Vedcovi porozprával ešte aj to, že preto začal brať drogy a že s takou minulosťou sa ani nemohol stať ničím iným.

V tomto príbehu sa vedec dozvedel ešte aj to, že väzeň má jedného brata. Vyhľadal jeho brata a stretol sa s ním. Pri tomto stretnutí zistil, že tento brat žije úplne normálne so svojou rodinou a má vysokoškolské vzdelanie.

Samozrejme chcel vedieť, ako ten brat mohol takto spadnúť, keď na druhej strane on dokáže žiť takýto pekný život. On mu tiež porozprával o svojej minulosti a skorej smrti jeho matky, otcovom alkoholizme a o tom, ako často bol vonku. Avšak chcel sa stať niekým lepším, než kým bol jeho otec, a pracoval na svojom vzdelaní. Povedal vedcovi: „S takou minulosťou som sa nemohol stať ani ničím iným..."

Dvaja ľudia s rovnakou minulosťou, ktorí ale majú úplne protichodnú budúcnosť. Nejde teda o to, čo ste zažili, ale o to, ako to zvládnete a spracujete. Pri spracovaní týchto zážitkov nám pomôže aj meditácia.

Väčšinou nemôžeme ovplyvniť to, čo sa okolo nás deje. Ale môžeme sa sami rozhodnúť, ako na to budeme reagovať a agovať!

Pavol Malenký, Marion Daghan-Malenky Foto © istockphoto.com / pmalenky / Fertnig