Meditácia Štyri bytosti

  • Meditácia Pyramída Header

Meditácia Pyramída ▲

Motto:

Hovorí sa, že ak niekto zvíťazil počas svojho života nad mnohými ľudmi, a iný niekto len nad sebou samým – tak ten druhý niekto získal oveľa väčšie víťazstvo než ten prvý.

Táto meditácia je určená pre ľudí, ktorí už meditujú dlhší čas. Touto meditáciou dokážeme precítiť svoju energetickú štruktúru, ktorá je spojená s našimi štyrmi Bytosťami. Tak lepšie pochopíme a precítime svoju Dušu.

Meditáciu Pyramída robíme v tureckom sede alebo na stoličke s rukami na kolenách dlaňami smerom nadol. Najdôležitejšie pri nej sú naše vnútorné duchovné procesy. Upokojíme myseľ a odložíme myšlienky, zážitky a emócie. Vojdeme tak do meditácie. Precítime z pozície pozorovateľa svoje štyri strany – pravú, ľavú, zadnú a prednú. Pri nich sa nachádzajú naše štyri vnútorné Bytosti. Sú strážcami nášho osobného priestoru. Vo vnútri sa na úrovni kúsok nad solar-plexom nachádza naša Duša. Ako perla v mušli. Spojíme sa s každou svojou Bytosťou. Môžeme ich doslova precítiť ako spoločnosť úplne odlišných ľudí, ktorí sú v našej blízkosti. Až tak, akoby jemne tlačili na našu komfortnú zónu. Následne sa premiestnime na vrchol svojej pyramídy. Tak ako vidíte na obrázku, nachádza sa nad človekom vo vzdialenosti približne 0,5 m od hlavy.

Presne to je miesto, kde sa vynárajú myšlienky. Negatívne i pozitívne. Sledujeme ako sa pohybujú, ako na seba vzájomne pôsobia a ako dokážu blokovať jedna druhú. Nám ide o kultiváciu našej Bytosti, a teda venovanie sa pozitívnej vlne. Preto uprednostňujeme pozitívne myšlienky a negatívne prepúšťame len tak – do priestoru.

Meditácia Pyramída

Foto © Daghan-Malenky GmbH I Espenauer Str. 10, 34246 Vellmar I Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky Skúsenosti

Potom opúšťame vrchol tejto pomyselnej useknutej pyramídy a vystupujeme vyššie – na úroveň POZOROVATEĽA. Ten je odpútaný od materiálneho sveta. Je nad myšlienkami, nad hmotou a nad všetkým pozemským. Na začiatku než, sa v tejto meditácii zorientujeme, sledujeme z vtáčej perspektívy svoju pyramídu – akoby z lietadla. Náš stav sa mení, cítime sa zvláštne – jednoducho INAK. Sťa by sme naozaj boli v onom pomyselnom lietadle a ono, keď je naozaj v tej veľkej výške, začne jednoducho platiť fyzika a s tým spojené vákuum, a k nemu patriaci stav beztiaže. Cítite to?! To je stav POZOROVATEĽA a to všetko spolu pomôže navodiť úplný vnútorný pokoj, rozšírený stav vedomia a odstup od všetkých prebiehajúcich procesov. Odtiaľto len pozorujeme zvonka svoju PYRAMÍDU a Dušu v jej strede.

Tu, v tejto zmenenej realite, je to miesto, kde začína najdôležitejšia časť meditácie. Priblížime svoje Vedomie k svojej Duši na úrovni pocitov. Ponoríme sa cez vrchol pyramídy do jej stredu k „vajíčku“ svojej Duše.

Doslova prežívame ponorenie sa do hĺbky ako pri potápaní sa vo vode. Ide to však jemne bez tlaku vody zvonka na naše telo. Energosenzitívni ľudia precítia prvé mimozmyslové vnímanie.

Priblížime sa čo najviac k „rozžiarenému vajíčku“ svojej Duše a stretávame sa na úrovni hlbokých vnútorných pocitov. Na úplné STRETNUTIE si však musíme počkať istý čas, kým naša Bytosť duchovne dozreje a automatichy splynie s Dušou. Čo je najdôležitejšie – už aj počiatočné stretnutia sa dajú charakterizovať ako DOTYK S NIRVÁNOU.

Vďaka meditácii PYRAMÍDA sme v prítomnosti, lepšie chápeme svoju štruktúru Bytosti, a kultivujeme svoju osobnosť. Veď Duša je najdôležitejšou časťou našej Bytosti. Dĺžka meditácie nie je predpísaná, odporúča sa 20 a neskôr aj 30 minút v dni. Čas na ňu si nájdeme vždy vtedy, kedy sa nám žiada a dá.

Viac o meditácii Pyramída sa môžete dočítať v knižke AllatRa od Anastasie Novych.

Meditácia Pyramída Štvorec

Foto © Daghan-Malenky GmbH I Espenauer Str. 10, 34246 Vellmar I Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky Skúsenosti

Meditácia Pyramída

Cítite sa frustrovane, bez motivácie, bez energie a neviete prečo? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorým sa poddávame bez toho, aby sme si to všimli. Tieto vzorce správania a stereotypy vieme zmeniť a ovplyvniť tak, aby ste vedome ovplyvňovali svoj život viac pozitívne ako negatívne. Môžete dosiahnuť všetko, pokiaľ do toho vložíte svojho ducha a svoje srdce. A my vám s tým pomôžeme!

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich zasvätených priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie, ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky.

„Mágia je umenie vyvolať v súlade s vôľou zmeny vo vedomí a v hmotnom svete.“ - Marion Daghan-Malenky

Biela mágia Logo

Mgr. Monika Slivová
Mobil SK: +421 (0)902 734 483
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Mobil SK: +421 (0)944 572 078
bielamagia@me.com

Daghan-Malenky GmbH
Marion Daghan-Malenky
342 46 Vellmar
Deutschland© 2011 2020 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan-Malenky GmbH I Magierin Damona I Kontakt